Institutul Prezentului
adresa poștală: str. Jules Michelet nr. 3-5
010461 București, România
email: ip@institutulprezentului.ro
tel: +40 740 300 124