• Consemnează
  • Realitate
  • Învață
  • Poetică
  • Transferă

Conferințele IP: Lia Perjovschi, CAA/KM & Borut Vogelnik, IRWIN

27.09.2017
București

Privind spre viitor, privind în trecut
Conferințe susținute de

Lia Perjovschi, CAA/KM & Borut Vogelnik, IRWIN
27 septembrie 2017, 19:00
CEREFREA Villa Noël, str. Emile Zola nr. 6, București
acces liber, eveniment în limba engleză

Institutul Prezentului (IP) lansează în cadrul proiectului Atlas de istorie personală seria de conferințe Privind spre viitor, privind în trecut. Pornind de la o examinare atentă a interesului artiștilor pentru istoricizare, periodizare și cronologie, pentru cercetarea unor conexiuni și traiectorii paralele, precum și pentru recuperarea unor modele și narațiuni aparținînd istoriei artei și culturii, proiectul prezintă publicului abordări inovatoare din teoria și practica artistică recentă. Centrate pe o serie de aspecte dedicate canoanelor istorice ale artei și producției artistice, modului în care se desfășoară transferul, recepția și circulația conținuturilor, materialelor și ideilor într-un context cultural sau într-o realitate geopolitică dată, conferințele urmăresc să deschidă o dezbatere despre viața de apoi a istoriilor și rolul asumat de artist în remodelarea înțelegerii noastre cu privire la un viitor posibil.

Lia Perjovschi: De la propriul corp la corpul cunoașterii
Urmărind diversele registre personale de lucru cu informația, de organizare a diverselor materiale acumulate și arhivate, de căutare a unor modalități de reprezentare vizuală a cunoașterii, De la propriul corp la corpul cunoașterii (From My Body to the Body of Knowledge) sintetizează cadrul conceptual al ideilor și activităților mele, și anume: „Arhiva Internațională de Artă Contemporană 1990–prezent” (CAA), „Centrul pentru Analiza Artei 1999–prezent”, „Timeline 1997–prezent”, „Diagrams/Mind Maps 1999–prezent” și „Proiectul Muzeului Cunoașterii 1999–prezent”. Prezentarea de față constituie o reflecție asupra modului în care am devenit „subiectul și nu obiectul istoriei”, dezbătînd modul subiectiv în care am înțeles istoricizarea, locul pe care îl ocupă arhivele, strategiile de supraviețuire într-un context indiferent. Prezentarea se oprește asupra experimentelor și demersurilor de cercetare (diagramele și cronologiile), asupra instituțiilor create (arhiva), asupra interesului față de artă și context (local/global), zona interdisciplinară (Muzeul Cunoașterii), cetățeanul planetar, asupra căutarii sensului și a normalității. Această călătorie de la propriul corp la corpul cunoașterii descrie un scenariu personal — un spațiu al postproducției, re-gîndirii și re-ciclării informațiilor, precum și al structurării ideilor; un spațiu al dizzy-denței și dialogului, dedicat celor care m-au ajutat, precum și Celuilalt.

Lia Perjovschi s-a născut în 1961, iar în prezent locuiește la Sibiu și București. Este fondatoarea și coordonatoarea Arhivei de Artă Contemporană și a Centrului pentru Analiza Artei (CAA/CAA), o instituție informală care a funcționat sub diverse denumiri începînd din 1985, și a Muzeului Cunoașterii (KM), un proiect interdisciplinar și educațional care are la bază cercetarea începută de artistă în 1999 și care continuă și în prezent. Activitatea sa a fost prezentată în cadrul a peste 500 de expoziții, conferințe și ateliere din întreaga lume.


Borut Vogelnik:
Proiectul editorial Retroprincipiu (Retroprinciple Book Editions)
Proiectul editorial Retroprincipiu constă în șapte volume, produsele finale a cinci proiecte care s-au întins pe o perioadă de peste șaptesprezece ani. Începuturile primului proiect, Kapital, datează încă din perioada sistemului socialist, care se încheiase totuși la momentul la care am publicat primul volum. Pe de altă parte, volumul care se referă la ultimul dintre cele cinci proiecte a fost publicat în versiune integrală într-un moment în care Slovenia era deja membră cu drepturi depline a Uniunii Europene. Astfel, proiectul conectează la modul literal începutul și sfîrșitul perioadei denumite drept tranziție. Însă această suprapunere externă nu este singurul aspect care leagă cele cinci proiecte de noțiunea de tranziție. Transformarea însăși constituie tema și subiectul proiectului editorial Retroprincipiu, care se deschide cu o teză despre condițiile specifice de producție artistică în Europa de Est. Prin intermediul discuțiilor care au avut loc, majoritatea, pe parcursul călătoriilor noastre la Moscova și pe teritoriul SUA, am încercat să articulăm această diferență, care s-a concretizat într-un conflict deschis în timpul proiectului Interpol. Deoarece diferența dintre modurile de reglementare a comunicării, de articulare și înscriere, abordate în cadrul proiectul editorial Retroprincipiu, s-a definit treptat ca fiind diferența fundamentală dintre sistemul artistic din estul și cel din vestul Europei, publicația East Art Map încheie această serie.

Borut Vogelnik s-a născut în 1958 și activează ca artist în Ljubljana. Este cofondatorul grupului de artiști Irwin și al colectivului artistic Neue Slovenische Kunst. Este, de asemenea, profesor asociat la Academia de Arte Frumoase din Ljubljana.

Grupul Irwin a fost înființat la Ljubljana în 1983 și este format din Dušan Mandić, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek și Borut Vogelnik. Irwin, împreună cu formația Laibach și cu colectivul de performance Gledališče Sester Scipion Nasice constituie unul dintre grupurile principale din cadrul colectivului de artiști Neue Slowenische Kunst (NSK), înființat în 1984 în Republica Slovenă din cadrul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. La începutul anilor 1990 colectivul artistic NSK s-a transformat dintr-o organizație într-un State in Time în cadrul căruia Irwin a jucat atît rolul de protagonist, cît și pe cel de cronologist, analizînd și consemnînd procesele care începuseră să se manifeste în Europa după prăbușirea socialismului. În cadrul unui alt proiect, East Art Map, ei au elaborat, împreună cu alți colaboratori, o istorie a artei contemporane în Europa de Est.

Atlas de istorie personală
Parteneri: CEREFREA – Villa Noël (Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales), NEC – Colegiul Noua Europă
Parteneri media: Scena9.ro, Revista Arta, Zeppelin, România Pozitivă

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiect cultural finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului București – ArCuB.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Institutul Prezentului