2017

Concept publicaţie şi editori: Alina Şerban & Ştefania Ferchedău
Autor: Miriam Răducanu
Corectură: Cristina Ştefan
Traducere: Claudia Lie
Design: Radu Manelici
Procesare imagini: Aurelian Ardeleanu
Publicat de: Institutul Prezentului, 2017
ISBN: 978‑606‑94536‑0‑5
Co-finanţat de: AFCN, ArCuB

Născută în 1924 la Piatra Neamţ, Miriam Răducanu este considerată unul dintre cei mai influenţi artişti, dansatori şi coregrafi români. Coregrafiile sale au redefinit în mod fundamental vocabularul dansului contemporan din România, explorînd esenţializarea mişcării, raportul viu şi nesubordonat dintre arte, lărgind în acest fel noţiunea de dans ca spaţiu al sincretismului, al dialogului dintre dansatori, muzicieni, poeţi, actori. Utilizînd principii de lucru provenind din expresionismul german, la care se adaugă multiple surse din foclorul românesc, literatură şi teatru, construcţiile sale performative reintegrează muzica clasică sau jazz‑ul de o manieră inovatoare.

Concept publicaţie şi editori: Alina Şerban & Ştefania Ferchedău
Autor: Octavian Nemescu
Corectură: Cristina Ştefan
Traducere: Claudia Lie
Design: Radu Manelici
Procesare imagini: Aurelian Ardeleanu
Publicat de: Institutul Prezentului, 2017
ISBN: 978‑606‑94536‑1‑2
Co-finanţat de: AFCN, ArCuB

 

Născut în 1940 la Paşcani, Octavian Nemescu este unul din principalii exponenţi ai mişcării de avangardă din componistica românească, concepţia şi gramatica sa muzicală operînd la un nivel profund, de recuperare a primordialităţii aflate la baza tradiţiilor muzicale, cu scopul atingerii unei noi universalităţi artistice. De numele său, şi al altor colegi din generaţia sa, este legată apariţia şi evoluţia curentului spectral românesc (Iluminaţii pentru orchestră, 1967), a spectralismului isonic, dar mai ales a celui arhetipal (Concentric, 1969), bazat pe o estetică a esenţializării. Octavian Nemescu teoretizează şi practică ideile arhetipale aplicate în muzică…

Concept publicaţie şi editori: Alina Şerban & Ştefania Ferchedău
Autor: Ion Grigorescu
Corectură: Cristina Ştefan
Traducere: Claudia Lie
Design: Radu Manelici
Procesare imagini: Aurelian Ardeleanu
Publicat de: Institutul Prezentului, 2017
ISBN: 978‑606‑94536‑2‑9
Co-finanţat de: AFCN

Născut în 1945 la Bucureşti, Ion Grigorescu este unul dintre artiştii reprezentativi ai neoavangardei artistice româneşti, deopotrivă membru al grupului Prolog. Propunînd un corpus de lucrări extrem de variat — de la pictură la fotografie, de la body art la video performance, de la pictura pentru bisericile ortodoxe la jurnal — care nu răspunde într‑un mod precis anumitor canoane istorice ale artei, Ion Grigorescu este mereu în căutarea „de drumuri şi ieşiri din drumuri”. Urmărind să înţeleagă rolul subsidiar, dar şi subversiv al artei, artistul consolidează apropierea ei de viaţă, de „domenii amestecate sau nefolosite”, căutînd să interogheze…

Concept publicaţie şi editori: Alina Şerban & Ştefania Ferchedău
Autor: Constantin Flondor
Corectură: Cristina Ştefan
Traducere: Claudia Lie
Design: Radu Manelici
Procesare imagini: Aurelian Ardeleanu
Publicat de: Institutul Prezentului, 2017
ISBN: 978‑606‑94536‑3‑6
Co-finanţat de: AFCN

Constantin Flondor, născut în 1936 la Cernăuţi, este iniţiatorul unei serii de momente determinante din istoria neo‑avangardei artistice româneşti. Afişînd o vădită neîncredere în pura subiectivitate, lucrările sale se disting printr‑o interiorizare a lecţiei structuralismului, întrupînd microcosmosuri ce aderă la un principiu de ordine şi la un studiu sistematic al lumii în care artistul respiră şi contemplă. Caracterul puternic interdisciplinar al activităţii lui Constantin Flondor, noul tip de obiectivitate investigat, precum şi experimentele iniţiate în domeniul educaţiei vizuale, au determinat o deturnare semnificativă a modului de înţelegere a procesului artistic…

Concept publicaţie şi editori: Alina Şerban & Ştefania Ferchedău
Autor: Lia Perjovschi
Corectură: Cristina Ştefan
Traducere: Claudia Lie, Laura Ionică
Design: Radu Manelici
Procesare imagini: Aurelian Ardeleanu
Publicat de: Institutul Prezentului, 2017
ISBN: 978‑606‑94536‑4‑3
Co-finanţat de: AFCN

Lia Perjovschi, născută în 1961 la Sibiu, este fondatoarea şi coordonatoarea AAC/CAA — Arhiva de Artă Contemporană/Centrul pentru Analiza Artei, o instituţie informală care a funcţionat sub diverse denumiri începînd din 1985, şi a KM — Muzeului Cunoaşterii, un proiect interdisciplinar şi educaţional care are la bază cercetarea începută de artistă în 1999 şi care continuă pînă astăzi. Activităţile şi lucrările ei — „Arhiva Internaţională de Artă Contemporană 1990–prezent”, „Centrul pentru Analiza Artei 1999–prezent”, „Cronologie 1997–prezent”, „Diagrame/Mind Maps 1999–prezent” şi „Proiectul Muzeului Cunoaşterii 1999–prezent”…