Publicația oferă cititorului o incursiune în practica experimentală fotografică și filmică a artistului Ion Grigorescu, survolând o perioadă cuprinsă între anii 1964 și 1994, urmărind modul particular în care orașul București este surprins și apropriat de artist.

Deși Bucureștiul nu este privit ca un subiect de sine stătător, el rămâne totuși prezent în fundal, traversând etapele extrem de variate ale operei lui Grigorescu. Publicația BUCUREȘTI dezvăluie astfel angajamentul artistului pentru un mod de lucru pe care îl putem asocia cu fenomenul „amateur politics”. Prezent în spațiul fostei Iugoslavii (în cinecluburile de amatori), în Polonia (școala de film experimental de la Lodz), în Ungaria (studioul Balázs Béla), dar și în alte țări, fenomenul „amateur politics”, recognoscibil în filmul și fotografia experimentală, reflectă interesul aparte al artiștilor pentru spațiul urban devenit subiect de cercetare artistică.

În cazul lui Ion Grigorescu, sistemul său de lucru non-normativ avansează un tip de construcție a imaginii ce refuză linearitatea, narativul, preferând să înregistreze episodicul, tranzientul, poeticul, să redea actul cel mai banal, ruina urbană. Fotografia și filmul devin astfel instrumente de cercetare ale vieții cotidiene, ale transformărilor brutale sau, dimpotrivă, insesizabile ale realității urbane, față de care Grigorescu își asumă o poziție.

Bucureștiul lui Ion Grigorescu este un București trăit și consemnat subiectiv, adesea dual (de zi și de noapte), surprins fie întâmplător în periplul zilnic al artistului, fie reimaginat și rescris de visele sale notate în jurnal. Este un București care se dezvăluie treptat, cu problemele sale, cu limitele sale, cu spațiile sale ruralizate de la marginea cartierelor de locuințe prefabricate, un București al remodelărilor grobiene de după 1990.

Modul particular de privire și parcurgere subiectivă a orașului de către Ion Grigorescu este analizat de textele istoricilor de artă și arhitectură Juliana Maxim, Carmen Popescu, Alina Șerban. Totodată cartea include o selecție de texte din jurnalele artistului ce însoțesc secțiunile publicației.

Proiect editorial co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și susținut de Galeria Gregor Podnar, Centrul Cultural Expo Arte – Primăria Municipiului București, Institutul Prezentului.