IP — Institutul Prezentului este o platformă de cercetare și resurse artistice în domeniul culturii vizuale și performative. Centrat pe artiști și istoriile lor personale, pe experienţe determinate temporal și forme de (auto)arhivare, Institutul examinează diverse practici și situaţii din trecutul recent pînă în prezent din perspectivă transnaţională și transculturală.

Urmărind consemnarea unor fapte și evenimente, obiecte și situaţii artistice care au definit istoria artelor vizuale și performative din România începînd cu sfîrșitul anilor 1960 și pînă în prezent, IP își propune o abordare sistematică, deși non-lineară. Institutul urmărește o mutaţie a perspectivei de citire a vocabularului vizual și performativ al artiștilor, din interiorul contextului care l-a generat, în vederea aducerii în prim plan a practicilor de producţie, a raporturilor transnaţionale și istoriilor reprimate sau rămase invizibile.

Prin proiectele sale — exerciţii subiective de expunere și deschidere a laboratorului artistic —, Institutul Prezentului susţine accesul noilor generaţii de artiști și producători din domeniul culturii contemporane, precum și al publicului interesat, la resurse de cunoaștere semnificative, la contactul nemediat cu personalităţi și momente-reper ale scenei artistice românești și internaţionale.

Direcţiile în care Institutul lucrează includ: platforma de resurse artistice institutulprezentului.ro deschisă profesioniștilor și publicului; un program educaţional centrat pe practici (auto-) pedagogice și concepte artistice; un program de cercetare dedicat conexiunilor imaginative, subiective și istorice prezente la nivelul procesului artistic și al discursului teoretic care îl însoţește, dar și mobilităţii conceptelor și teoriilor. Formatele de lucru includ proiecte de cercetare, laboratoare și conferinţe, expoziţii-document și expoziţii-dosar, reconstituiri, editare de publicaţii tipărite și online.

Lansat în 2017 de Ștefania Ferchedău și Alina Șerban la București, Institutul Prezentului aduce împreună profesioniști din domeniul culturii vizuale și performative care împărtășesc aceeași viziune și referinţe, același interes pentru munca de cercetare, urmărind un schimb structurat, imaginativ și participativ între diversele discipline și comunităţi artistice.


institutulprezentului.ro

Platforma online se definește ca un spaţiu de dialog transnaţional și transdisciplinar dedicat artei (în sensul extins al a termenului) și contextului său imediat, urmărind să dezbată, prin secţiunile propuse, aspecte ce ţin de metodologiile de cercetare și analiză din știinţele sociale și umaniste. Editorii sînt interesaţi de interferenţele dintre spaţiul artei și cel al unor domenii conexe precum literatura sau arhitectura; de promovarea unui nou tip de jurnalism cultural care îmbină scrierea de tip literar, eseul teoretic cu metodologia de cercetare de factură academică; de accesibilizarea laboratorului artistic și a arhivelor personale.

institutulprezentului.ro rezumă nevoia de a Înregistra, Învăţa și Circula materiale artistice neprelucrate, teorii și metodologii vizuale, acordînd atenţie intenţiei artistice într-o abordare fluidă, și discutînd, pe lîngă Realităţile unei lucrări de artă (circumstanţele sale geografice și istorice), și Poetica sa ca răspuns emoţional la procesul de codare și decodare a istoriilor de viaţă, a situaţiilor spaţiale și a evenimentelor trăite.

Platforma institutulprezentului.ro ca arhivă de resurse artistice și teoretice, de documente și istorii orale, se conturează asemeni unui roman deschis, în 4 capitole — Reportaje, Scenarii, Călătorii și Studiu — plasînd alături Realitatea și Poetica.


IMPRESSUM

Editori: Alina Șerban, Ștefania Ferchedău
Design: Radu Manelici
Dezvoltare web: Vlad Nastasiu
Traducere:
Claudia Lie, Laura Ionică
Corectori română: Cristina Ștefan, Alina-Nicoleta Ioan
Corector engleză inserturi scriitori: Emmet Cooke
Contact: ip@institutulprezentului.ro

Copyright:
Toate materialele publicate sînt redactate exclusiv pentru platforma institutulprezentului.ro cu acordul deţinătorilor drepturilor de copyright. Drepturile autorilor și alte drepturi de proprietate intelectuală legate de formatul editorial, textele, fotografiile și ilustraţiile care apar pe acest site revin IP și respectivilor deţinători ai drepturilor de copyright.