Configurată sub forma unor interviuri sau a unor articole tematice, secţiunea Reportaje propune o recuperare a genului reportajului în cîmpul cercetării de factură academică. Reportajele își propun să facă vizibil acel context, mai puţin cunoscut, din spatele relaţiilor formale prezente de-a lungul unui traseu istoric local, prezentînd procesele, activităţile și termenii unor cartografii artistice și culturale specifice; întîlnirile între discursul artistic local și cel regional / internaţional. Apelînd la istoria orală și la reconstituirea faptului istoric cu ajutorul cercetării și a unui nou tip de scriere narativă, Reportajele reprezintă o încercare de a acoperi o serie de „puncte albe” prezente pe harta culturală locală.

Arhivă

Monumentalul este frumos: Artă și estetică în timpul regimului comunist din România

Maria Alina Asavei

În cele ce urmează, îmi propun să abordez tema politizării artei și esteticii în timpul regimului comunist din România sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu. În acest scop, mă voi axa asupra modului în care condițiile cultural-politice au influențat atît critica de artă, cît și producția artistică. Potrivit filozofului Școlii de la Frankfurt, Theodore Adorno, există […]

Laurențiu Ruță: Performanța, Sibiu, 1986

Sebestyén Székely

Preliminarii Într-o fotografie din arhiva personală a artistului Laurențiu Ruță vedem o planșetă de desen cu o serie de fotograme așezată pe un scaun împletit. Potrivit artistului, această planșetă se afla în sediul Uniunii Artiștilor Plastici din Cluj (respectiv cel al Atelierului 35), constituind un spațiu improvizat de expunere dedicat tinerilor artiști ai Atelierului 35, […]

Internaţionalizarea teatrului românesc: Simpozionul dedicat tînărului regizor, 1969

Viviana Iacob

Literatura dedicată schimburilor culturale în timpul Războiului Rece a ieșit în ultimii ani din paradigma bipolarismului (URSS–USA), lărgindu-și arealul pentru a include și contribuția la această istorie a țărilor blocului socialist. Anii de după moartea lui Stalin au adus schimbări masive în Europa de Est, generînd evoluții semnificative în special după 1956. În 1969, cînd […]

România socialistă şi tranziţia postsocialistă pe drumul evoluţiei nonaliniate

Ovidiu Ţichindeleanu

I. Indiferent de culoarea politică a grupărilor aflate la guvernare, tranziţia postsocialistă a avut un caracter structural eurocentric. Imperativul occidentalizării s-a impus repede ca o precondiţie a democratizării, în termeni acceptaţi atît de dizidenţii anticomunişti, cît şi de guvernanţii „foşti comunişti” după 1989: „sfîrşitul istoriei”, impunerea „la capătul modernităţii” a „democraţiei liberale” de tip occidental, […]

Ne preocupă mereu începutul

Interviu cu György Galántai și Júlia Klaniczay, Artpool

Mi se pare provocatoare și plină de semnificații practica de arhivare pe care ați imaginat-o în anii 1970, odată cu momentul Chapel Studio de la Balatonboglár, ținînd cont de circumstanțele istorice din acel moment și de paradigma artistică promovată de cercurile oficiale. Ați inclus în această practică nevoia de a genera materialul (artistic) care urma […]

Jurnal de artă poștală. Scurtă relatare în jurul unui proiect expoziţional

Mădălina Brașoveanu

Pe data de 7 mai 1982, Ioan Bunuș îi trimitea amicului său artist din Tîrgu Mureș, Károly Elekes, o carte poștală cu textul: „O, hai să intervenim artistic pe cărţile poștale!” Ceea ce părea a fi, pentru Bunuș și Elekes, o „descoperire” a artei poștale prin asumarea acesteia în propria practică, avea să devină începutul […]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!