Secţiunea Călătorii are o dimensiune transdisciplinară și transnaţională, urmărind să prezinte în special studii de caz propuse de cercetători și autori străini, dar nu numai. Călătoriile se angajează să ofere o privire comparativă asupra diferitelor modalităţi de scriere, arhivare și cercetare a istoriei recente a artelor vizuale și performative în relaţie directă cu zone conexe precum literatura sau arhitectura etc. Secţiunea urmărește modul de aplicare și înţelegere a unor termeni/ terminologii din cîmpul extins al artei pentru a discuta predispoziţiile locale, politicile reprezentării, procesele generate de dinamica socială și politică a unui moment istoric. Călătoriile deschid o constelaţie de teme și subiecte care își găsesc relevanţa în plan local și care răspund unei necesităţi curente de înţelegere a fenomenului cultural într-un cadru regional și internaţional, de cunoaștere a palierelor fine ale mecanismelor istorice și ale atitudinii artistice.

Arhivă

Nu privim nici spre Est, nici spre Vest. Privim drept înainte

Bojana Piškur

În cele ce urmează, voi discuta posibilitățile de emancipare pe care Mișcarea de Nealiniere [MNA] le poate naște astăzi, mai precis, voi accentua acele idei/idealuri/principii ale mișcării care pot fi extrase, utilizate și aplicate în domeniul culturii.

Monument în cinstea unei eroine. Arhiva și procesele de autoistoricizare ale lui Július Koller

Daniel Grúň

O femeie încarcerată în logica patriarhală a monumentalităţii. Gestul victorios al ridicării sabiei devine o îmbrăţișare cu braţele larg deschise, cu sînii dezgoliţi, în maniera Libertăţii revoluţionare. Trupul ei enorm a fost edificat în vîrful unei coline solitare, Mamayev Kurgan, și plutește deasupra întregului oraș Volgograd. Tăieturi dispuse atent din fotoreportajul care umplea paginile revistelor […]