• Consemnează
  • Realitate
  • Învață
  • Poetică
  • Transferă

Conferință IP | Celia Ghyka: Influența lui Moore asupra sculpturii din România

28.01.2022
online

Program de conferințe asociat expoziției:
Idolul modern. Henry Moore în Blocul Răsăritean

CELIA GHYKA: Influența lui Moore asupra sculpturii din România.
Note pentru o cercetare deschisă

vineri, 28 ianuarie 2022, 18:00

Zoom live prin Facebook
https://www.facebook.com/InstitutulPrezentului

Institutul Prezentului prezintă o nouă conferință asociată expoziției „Idolul modern. Henry Moore în Blocul Răsăritean”, deschisă la Muzeul Național de Artă al României în perioada 14 octombrie 2021–6 februarie 2022. Cu un caracter documentar, aceasta propune o contextualizare a itinerării expoziției Henry Moore la București, Bratislava, Praga și Budapesta în 1966–67. Expoziția constituie un proiect colectiv de cercetare, fiind inițiată de istoricii de artă Alina Șerban (București), Daniel Véri (Budapesta) și Lujza Kotočová (Praga) și conține o serie de interviuri realizate cu martorii expoziției din România, Cehia și Ungaria.

Considerată a fi, la acel moment, cea mai amplă retrospectivă internațională a lui Henry Moore, expoziția, organizată de Consiliul Britanic împreună cu autoritățile locale din România, Cehoslovacia și Ungaria, a cuprins lucrări — sculpturi și desene — realizate de-a lungul a cinci decenii, între 1924 și 1964. Cercetarea de față urmărește istoriile acestor evenimente în cele trei țări.

___

CELIA GHYKA: Influența lui Moore asupra sculpturii din România.
Note pentru o cercetare deschisă

„Expoziția Idolul modern. Henry Moore în Blocul Răsăritean retrasează, cu deosebită acribie documentară, rolul de agent al diplomației culturale pe care l-a avut retrospectiva itinerantă din 1966, în contextul general al unei aparente deschideri a culturii oficiale din România către Occident. Dacă expoziția de față urmărește receptarea operei lui Moore în documentele de epocă, în presa scrisă și audiovizuală, intervenția pe care o propun va extinde acest context, uitîndu-se la influența pe care expoziția de la Sala Dalles din 1966, organizată de British Council, o va avea asupra producției locale de sculptură.

Descoperirea lui Moore are loc pe fundalul unei mai largi deschideri culturale și a unei reorientări a sculpturii din România, a unei reveniri la o modernitate deja normalizată, marcată de o prezență tot mai importantă a influenței lui Brâncuși, influență recunoscută în mod explicit de sculptorul britanic în chiar textele prezente în expoziție. Pornind de la momentul 1966, voi pune în discuție din această perspectivă opera cîtorva dintre artiștii români, atît din generația deja consacrată, a sculptorilor născuți în deceniile 2 și 3 ale secolului 20, cît și a generațiilor mai tinere, cărora expoziția le oferă prilejul unor explorări formale și spațiale noi, în explicită opoziție cu deceniul precedent, al realismului socialist.” — Celia Ghyka

CELIA GHYKA, conferențiar dr. arh, predă cursuri și seminarii de teoria arhitecturii la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, unde conduce Departamentul de Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului. Cercetările și interesele sale se referă la spațiul public, monument, memorie, artă și psihanaliză, artă contemporană și arhitectură, orașul post-socialist, violență spațială, societate civilă — teme pe care le-a abordat în articole și publicații academice internaționale și din România, precum și în calitate de lector invitat/conferențiar pentru cursuri post-universitare și conferințe în Franța, Austria, Luxemburg. Alumna a Colegiului Noua Europă din București, Getty Research Institute (Los Angeles), Fondazione Bogliasco (Italia).

___

Expoziția „Idolul modern. Henry Moore în Blocul Răsăritean” este realizată de Institutul Prezentului în colaborare cu Muzeul Național de Artă al României și va fi deschisă în perioada 14 octombrie 2021–6 februarie 2022 în Aripa Kretzulescu a MNAR (Calea Victoriei 49–53, intrare colt cu Valter Mărăcineanu). Program de vizitare general: miercuri–duminică, 10:00–18:00, ultima intrare: 17:30.

Institutul Prezentului (IP) este o platformă de cercetare și resurse artistice în domeniul culturii vizuale și performative concepută de Ștefania Ferchedău și Alina Șerban. Centrat pe artiști și istoriile lor personale, pe experienţe determinate temporal și forme de (auto)arhivare, Institutul examinează diverse practici și situaţii din trecutul recent pînă în prezent din perspectivă transnaţională și transculturală.

___

Finanțatori: Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național; Proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din timbrul de arhitectură
Parteneri: Academia de Artă din Praga, Muzeul de Artă – Institutul European de Cercetare pentru Istoria Artei (KEMKI)
Cu sprijinul: Centrul Ceh, Institutul Polonez București, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București
Parteneri logistici: Policolor, Ytong

Identitate vizuală
: Andrei Turenici (Daniel & Andrew Studio)
Fotografie: Prin amabilitatea Arhivei Quadro, Cluj. Artist: Rodica Ungureanu. Fotograf: Szabó Tamás

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.

Contact: ip@institutulprezentului.ro

Institutul Prezentului