Lucrările lui Dan Mihălțianu se situează la intersecția dintre istoria oficială și istoria personală, fiind circumscrise unei practici artistice care cercetează de o manieră discursivă și analitică frontierele dintre artă și politică. Pentru Mihălțianu, studierea diverselor sfere ale existenței umane, individuală sau de grup și consemnarea evenimentelor care perturbă și modifică corpul social într-un anumit timp se face din perspectiva unei istorii indiferente, așa cum însuși artistul o definește. Istoria indiferentă este acordată la specificitatea unui context, la evenimentele majore prin care trece, fiind rezultat al întîlnirilor punctuale dintre momentele oficiale si cele personale. Interviul plasează creația artistului pe fundalul social și cultural al finalului anilor 1980 în România, discutînd relația specifică dintre artist și societate, raporturile anacronice dintre realitatea socialistă trăită și cea afirmată, promovată prin intermediul automatismelor mediatice ale propagandei de stat. Sînt discutate aspecte ce țin de climatul cultural al momentului, precum și o serie de lucrări și instalații unde fascinația artistului pentru reciclarea și reutilizarea materiale banale (haine, ziare, obiecte găsite, plicuri de scrisori, ambalaje) coagulează o direcție de lucru care reacționează la derizoriul cotidian și la tensiunile dintre public și privat.

Interviu: Alina Șerban
Lucrări și arhivă: © Dan Mihălțianu
București, 2022
___

Camera și editare video: Dan Iordache
Subtitluri: Diana Bularca
Muzica: Lucian Mețianu, Pythagoreis, 1970
Identitate vizuală Parkour & IP: Radu Manelici
Vizualuri Parkour Video: Sebastian Pren

___

Film realizat în cadrul proiectelor „Uncensored Act” și „Performing 89”. Cu sprijinul Galeriei Sector 1, București.

Proiectul face parte din Programul cultural naţional „Timișoara — Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanţat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.