Expozițiile concepute de Judit Angel (1963, Arad) rămîn, cu siguranță, un punct de referință pe harta artei românești a anilor 1990. Inovatoare prin felul în care au reușit să integreze arta contemporană în discursul muzeal și să redeschidă instituția de artă către societate, acestea constituie deopotrivă un moment de turnură în ceea ce privește practica curatorială din România. Prin proiectele inițiate de Judit Angel la Muzeul de Artă din Arad, poziția curatorului capătă noi valențe în cadrul sferei publice locale și noi responsabilități ce angajează nu doar raportul cu mediul artistic și instituțional, ci și cu contextul social și simbolic al perioadei.

Judit Angel a reușit printr-o serie de expoziții emblematice Art Unlimited srl (1994), Inter(n) (1995) și complexul muzeal (1996) să insereze arta contemporană în rețeaua de permutări ideologice și transformări caracteristice momentului tranziției. Strategia expozițională, respectiv preocupările și dezideratele acestor ani sînt discutate de Judit Angel în acest interviu. Mecanismul curatorial asumat, cel al resuscitării instituției publice și al conectării sale la prezent, transformă expoziția într-un teritoriu al reflecției, al circulației valorilor artistice și al dialogului social. Aceasta devine, în mare măsură, un canal de comunicare cu publicul și de răspuns la anumite situații de viață.

Interviu: Alina Șerban
Fotografii: © Florin Hornoiu, Zsolt Barabás, Iosif Király, Dan Mihălțianu
Lucrări în ordinea apariției: © Dan Perjovschi, Dan Mihălțianu, Călin Man, Teodor Graur, Sorin Vreme, subREAL, Lia Perjovschi, Matei Bejenaru, Dan Mihălțianu, Sándor Bartha, Dan Perjovschi
___

Camera: Juraj Mydla
Editare video: Dan Iordache
Subtitluri: Diana Bularca, Ștefania Ferchedău
Muzica: Lucian Mețianu, Pythagoreis, 1970
Identitate vizuală Parkour & IP: Radu Manelici
Vizualuri Parkour Video: Sebastian Pren

Bratislava, 2023
___

Film realizat în cadrul proiectelor „Uncensored Act” și „Performing 89”.
Proiectul face parte din Programul cultural naţional „Timișoara — Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanţat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.