Demersul în trei pași cercetare, arhivare și auto-istoricizare definește tipul de arheologie vizuală propus de Lia Perjovschi (1961, Sibiu). (Auto)cunoașterea constituie pentru artistă o modalitate de orientare într-un univers social și cultural local care, după 1990, resimte nevoia de (noi) repere. Lucrările sale rescriu, într-o anumită măsură, aceste repere. Chiar dacă pot părea subiective, ele contribuie la clarificarea unor zone de interes colectiv și trasează, cu ajutorul textului și al imaginilor, conexiuni istorice absente. Prin acțiunile și intervențiile sale cu caracter performativ, Lia Perjovschi ne invită să discutăm, întotdeauna în context, termeni, concepte, idei, fenomene, elaborînd dintr-o perspectivă personală contraistorii, cronologii, dicționare, colecții.

Interviul Liei Perjovschi readuce în prim-plan momente cheie ale activității sale din anii 1990, precum transformarea atelierului într-o alternativă educațională pentru cei interesați să cunoască raporturile care se creează între artă și societate sau fondarea Arhivei de Artă Contemporană. În același spirit de selectare a martorilor timpului, interviul devine un comentariu critic la procesele specifice tranziției, evidențiind urgența de a înțelege parametri propriului context, de a recupera anumite decalaje neacoperite pe harta artistică românească.

Interviu: Alina Șerban
Lucrări și arhivă: © Lia Perjovschi
București, 2023
___

Camera și editare video: Dan Iordache
Subtitluri: Diana Bularca, Ștefania Ferchedău
Muzica: Lucian Mețianu, Pythagoreis, 1970
Identitate vizuală Parkour & IP: Radu Manelici
Vizualuri Parkour Video: Sebastian Pren

___

Film realizat în cadrul proiectelor „Uncensored Act” și „Performing 89”.
Proiectul face parte din Programul cultural naţional „Timișoara — Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanţat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.