• Consemnează
  • Realitate
  • Învață
  • Poetică
  • Transferă

Situating Narratives. Strategies of History Writing in Eastern European Art

02-03.11.2018
București

Întîlnire Regională IP #1

Situating Narratives. Strategies of History Writing in Eastern European Art
vineri, 2 noiembrie, 10:00-18:00
sîmbătă, 3 noiembrie, 10:00-13:00
Centrul Ceh București, Str. Ion Ghica nr. 11
acces liber, eveniment în limba engleză


IP — Institutul Prezentului anunță prima Întîlnire Regională din cadrul programului său de cercetare, dedicată istoriei artei postbelice în Europa de Est, abordată din perspectiva cîmpului referențial al fiecărei culturi locale. Conferința derulată pe durata a două zile aduce împreună specialiști și cercetători recunoscuți din regiune și nu numai. Evenimentul va fi organizat bianual, abordînd de fiecare dată o altă tematică.

Întîlnirea Regională IP #1 examinează noile demersuri teoretice de cercetare a narațiunilor postbelice în Europa de Est, aducînd în prim-plan propuneri critice și nuanțate de relatare a acestor narațiuni. Conferința reflectează asupra a două aspecte. În primul rînd, în lumina cercetărilor și studiilor academice actuale, evenimentul investighează implicațiile procesului de adaptare a terminologiei occidentale în citirea experiențelor artistice specifice din regiune, pledînd în favoarea unei reevaluări a conceptelor și a introducerii unor termeni relevanți, ancorați în realitatea locală. În al doilea rînd, conferința recunoaște existența unor dimensiuni neexplorate ale tradițiilor și gîndirii culturale locale, adesea ignorate sau dificil de înțeles, care pot facilita înțelegerea evoluției manifestărilor artistice specifice și a conținutului lor în arta est-europeană, în pofida unor afinități formale cu discursul global dindomeniul istoriei artei. Evenimentul organizat de Institutul Prezentului urmărește conturarea unui cadru comparativ pentru diversele perspective teoretice ce reflectă asupra modalităților de scriere a narațiunilor în arta est-europeană, asupra modului în care artiștii și-au definit propria terminologie și relația cu traiectoriile naționale ale modernității, ale culturii tradiționale și cu circulația globală a ideilor.

Conferențiarii invitați sînt preocupați de explorarea unor noi cadre metodologice în procesul de interpretare a diferitelor circumstanțe naționale sub care s-a manifestat producția artistică în perioada socialistă. Invitați: Daniel Grúň (Academia de Arte Frumoase și Design din Bratislava), Klara Kemp-Welch (Institutul de Artă Courtauld, Londra), Andres Kurg (Institutul de Istoria Artei, Academia de Arte din Tallinn), Emese Kürti (istoric de artă independent, Budapesta), Cristian Nae (Universitatea Națională de Arte din Iași), Bojana Piškur (Moderna Galerija, Ljubljana), Tomáš Pospiszyl (Academia de Arte Frumoase din Praga), Magda Radu (Salonul de Proiecte, București). Conceptul conferinței este realizat de Alina Șerban (Institutul Prezentului, București), care va și modera evenimentul.

Pentru programul detaliat al evenimentului vă rugăm DESCĂRCAȚI BROȘURA PROGRAM.

Întîlnirea Regională IP #1 este parte a proiectului Atlas de istorie personală, proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Cu sprijinul Fundației ERSTE. Parteneri: Centrul Ceh București, CEREFREA — Villa Noël.

Identitate eveniment: Sebastian Pren.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Contact: ip@institutulprezentului.ro.

Institutul Prezentului