Când ochiul atinge norul este primul volum monografic dedicat multiplelor direcții de lucru pe care și le-a asumat în opera sa Constantin Flondor (născut 1936, la Cernăuți, stabilit la Timișoara în 1948), personalitate centrală a grupărilor artistice 111, Sigma și Prolog. Publicația, bogat ilustrată, analizează îndeaproape corpul de lucrări reprezentative pe care artistul le-a realizat în pictură, arta cinetică și optică, land art și acțiune, film experimental și fotografie. Volumul surprinde etapele distincte ale practicii sale: de la lirismul primelor construcții picturale la arta optică și cinetică a Grupului 111, de la studiul formei și intervențiile în natură caracteristice Grupului Sigma, definite de efortul de a grupa într-o singură ecuație cercetarea vizuală și experimentul, la spiritul de comuniune și convivialitate al Grupului Prolog.

Interesul acestei publicații este de a schița principiile modelatoare ale creației lui Constantin Flondor — exemplară în raport cu simptomele culturii locale —, de a reflecta și teoretiza pe marginea inventarului de termeni, teme și concepte care l-au ghidat pe artist de-a lungul celor peste șaptezeci de ani de activitate neîntreruptă și de a le restitui contextului internațional al artei prin contribuțiile autorilor invitați, Dieter Roelstraete & Abigail Winograd, Rainer Fuchs, Katarzyna Cytlak. Pe lângă eseurile comisionate, cartea include o selecție din scrierile artistului și o serie de materiale de arhivă care extind perspectiva asupra modului singular de gândire al artistului.

Foto: Serioja Bocsok