• Consemnează
  • Realitate
  • Învață
  • Poetică
  • Transferă

Lansare de vară: Parkour serie nouă, 2019

30.07.2019
București

Parkour serie nouă: lansare de vară

Miriam Răducanu, Lucian Mețianu, Diet Sayler
marți, 30 iulie 2019, 19:00
Modul Cărturești
București, str. Academiei nr. 18-21

Institutul Prezentului lansează la final de iulie noile numere ale seriei Parkour de micro-publicații în format bilingv română-engleză, dedicate artiștilor:

– Miriam Răducanu, „Cronica unui dans de cameră” | “Chronicle of a Chamber Dance”, ediția a doua, revizuită.
– Lucian Mețianu, „Un sunet fără trecut” | “A Sound without a Past”.
– Diet Sayler, „Pentru o structurare aleatorie a spaţiului” | “For a Random Structuring of Space”.

Seria Parkour introduce teme, concepte şi momente decisive pentru activitatea unor personalităţi marcante din domeniul artelor vizuale şi performative în România, determinînd realizarea unui corpus de lucrări excepţional. Seria se opreşte asupra unui număr restrîns de proiecte şi experienţe artistice, utilizînd interviul ca instrument de consemnare nemediată. Formatul de interviu familiarizează cititorul cu situaţiile specifice, spaţiale şi materiale, ale practicii artiştilor în cauză, cu credinţele personale şi cu procesul continuu de conceptualizare a activităţii lor. Parkour revizuieşte astfel aspecte semnificative ale istoriei culturale recente, readucînd în prim‑plan rolul memoriei în surprinderea trăsăturii unui anumit timp artistic, a unei opere de artă, a unei turnuri ideatice.

Seria Parkour este editată de Alina Șerban și Ștefania Ferchedău, designul este realizat de Radu Manelici, iar producţia de către Atelier Fabrik. Detalii despre edițiile Parkour din pagina de Publicații.

Mulțumiri: Miriam şi Cornel Răducanu, Lucian Mețianu, Octavian și Erica Nemescu, Diet Sayler, Anca Arghir, ERSTE Foundation. Editorii mulţumesc lui Dan Burzo şi tuturor donatorilor care susţin activitatea Institutului Prezentului.

Seria Parkour 2019 este realizată în cadrul proiectului „Atlas de istorie personală”, cu sprijinul ERSTE Foundation.

Institutul Prezentului