Lia Perjovschi, născută în 1961 la Sibiu, este fondatoarea şi coordonatoarea AAC/CAA — Arhiva de Artă Contemporană/Centrul pentru Analiza Artei, o instituţie informală care a funcţionat sub diverse denumiri începînd din 1985, şi a KM — Muzeului Cunoaşterii, un proiect interdisciplinar şi educaţional care are la bază cercetarea începută de artistă în 1999 şi care continuă pînă astăzi. Activităţile şi lucrările ei — „Arhiva Internaţională de Artă Contemporană 1990–prezent”, „Centrul pentru Analiza Artei 1999–prezent”, „Cronologie 1997–prezent”, „Diagrame/Mind Maps 1999–prezent” şi „Proiectul Muzeului Cunoaşterii 1999–prezent” — trasează o serie de registre personale de lucru cu informaţia, de organizare a diverselor materiale acumulate şi arhivate, de căutare a unor modalităţi de reprezentare vizuală a cunoaşterii. Parcursul practicii sale artistice, de la propriul corp (performanţele anilor 1980–1990) la corpul cunoaşterii (AAC/CAA, KM) descrie un scenariu personal în căutarea sensului şi a normalităţii — un spaţiu al post‑producţiei şi al dialogului, al re‑gîndirii şi re‑ciclării informaţiilor, precum şi al structurării ideilor.